Jak działamy? Słów kilka o procesie współpracy w zakresie rekrutacji stałych

26 października 2022

Martyna_blisko
Martyna Stępińska - Liderka zespołu sprzedaży

W dzisiejszym artykule kilka słów o przebiegu współpracy z HSS Work w zakresie rekrutacji stałych. Jeśli wolicie słuchać, niż czytać – opowiadam o tym więcej w 3 odcinku naszego podcastu Rekrutacja i sprzedaż (link do podcastu: Jak działamy? Kilka słów o wsparciu w rekrutacjach stałych

Rekrutacje stałe

Na co dzień podczas rozmów z Klientami opowiadamy, jak wygląda proces współpracy z HSS Work w zakresie wsparcia w rekrutacjach stałych. Słowo „proces” jest kluczowe, bo to dzięki niemu, możemy efektywnie towarzyszyć naszym Klientom na każdym etapie zakupu, jak i realizacji usługi.

Dla przypomnienia – rekrutacja stała polega na selekcji oraz rekomendacji Kandydatów, których nasi Klienci zatrudniają bezpośrednio w swojej firmie. HSS Work nie ma zatem żadnego stosunku pracy z wyłonionym pracownikiem, natomiast pomaga w dotarciu do osób posiadających oczekiwane przez Klienta kompetencje i umiejętności.

Rozmowa z Działem Handlowym

Pierwszym etapem współpracy jest rozmowa z osobą z Działu Handlowego. Rozmowa ta może być zainicjowana przez handlowca lub Klienta. Na tym etapie naszym głównym celem jest weryfikacja, czego potrzebuje dana organizacja i czy nasze usługi mogą okazać się odpowiedzią na te potrzeby. Kluczowe kwestie omawiane podczas rozmowy to:

 • Z jakimi wyzwaniami rekrutacyjnymi mierzy się Klient?
 • Jakimi metodami dotychczas pozyskiwani byli pracownicy?
 • Jakie oczekiwania Klient ma wobec firmy rekrutacyjnej i samej współpracy?
 • Kogo szuka Klient? Doprecyzowanie profilu Kandydata.

Podczas tej rozmowy omawiamy także wstępne warunki współpracy i kwestie handlowe (takie jak wynagrodzenie, gwarancja, metody działania), by Klient mógł podjąć decyzję, czy są one dla niego akceptowalne i czy widzi przestrzeń do dalszych rozmów.

Analiza rynku i ocena projektu

Po omówieniu powyższych kwestii, handlowiec przekazuje wszystkie uzyskane informacje do zespołu rekrutacji stałych. Rekruterzy analizują profil Kandydata i na podstawie badania rynku określają szanse na pozyskanie Kandydatów. Na tym etapie możemy także zaproponować pewne zmiany (na przykład w zakresie wymaganych kompetencji Kandydata), które pomogą lepiej dopasować ofertę do realiów rynkowych i zwiększą szansę na sukces rekrutacyjny. W ciągu 48 godzin, dział rekrutacji decyduje, czy podejmie się realizacji projektu. Co ważne, jeśli prognozujemy, że nasze metody prawdopodobnie nie okażą się skuteczne przy danej rekrutacji, informujemy o tym naszych Klientów wprost, wraz z podaniem konkretnych przyczyn naszej decyzji.

Doprecyzowanie warunków współpracy i formalności

Decyzję działu rekrutacji przekazujemy niezwłocznie naszym Klientom. Na tym etapie przygotowujemy również propozycję współpracy, precyzującą omawiane wcześniej warunki handlowe. W ofercie znajduje się już konkretna wycena projektu, podany jest okres gwarancji oraz przewidywany czas rekomendacji pierwszych Kandydatów (w zależności od metod rekrutacji waha się on między 5 a 14 dni od rozpoczęcia procesu).

Po zaakceptowaniu oferty handlowiec przygotowuje odpowiedni dokument na podstawie, którego rozpoczynamy współpracę. Może to być umowa ramowa (zwykle w przypadku planowanej stałej współpracy) lub zlecenie rekrutacyjne (jednorazowy dokument dotyczący wyłącznie rekrutacji na dane stanowisko). Po domknięciu formalności dział handlowy przekazuje projekt do rozpoczęcia rekruterom.

Przebieg rekrutacji

Każdy projekt jest prowadzony przez jednego rekrutera, który całościowo odpowiada za przebieg procesu. Pierwszym etapem jest spotkanie/rozmowa rekrutera z bezpośrednim przełożonym poszukiwanego pracownika, ewentualnie z osobą z działu HR, która zna wszelkie szczegóły dotyczące oferty pracy. Rekruterzy podczas takiej rozmowy mogą uzyskać odpowiedzi na pytania, które – jak wiedzą z doświadczenia – z pewnością będą zadawać Kandydaci. Dopytują też szerzej o warunki pracy. Podczas tej rozmowy Klient ma okazję poznać rekrutera, omówić z nim planowaną strategię rekrutacyjną i ustalić szczegóły współpracy.

Po rozmowie z Klientem rekruterzy podejmują działania w celu pozyskania odpowiednich Kandydatów. Co ważne przesyłają do Klienta cotygodniowe raporty o przebiegu rekrutacji i planowanych działaniach – dzięki nim Klient wie, co na bieżąco dzieje się w procesie.

Po uzyskaniu interesujących aplikacji, nasi rekruterzy wykonują screen telefoniczny – czyli krótką rozmowę z Kandydatem, po to, by omówić szerzej doświadczenie i zweryfikować kompetencje kluczowe dla Klienta. Podczas takiej rozmowy rekruterzy mogą także sprawdzić np. znajomość języka obcego lub przeprowadzić krótkie testy z wiedzy kluczowej na danym stanowisku.

Po wyselekcjonowaniu Kandydatów najlepiej spełniających oczekiwania określone przez Klienta, rekruterzy przesyłają rekomendacje, zawierające CV oraz krótki opis z najważniejszymi spostrzeżeniami na temat potencjalnego pracownika.

Proces rekrutacji po stronie Klienta

Po uzyskaniu rekomendacji Klient decyduje, z którymi Kandydatami chce się spotkać. Kolejne etapy rekrutacji po stronie i ich przebieg są decyzją Klienta. W zależności od początkowych ustaleń nasi rekruterzy mogą koordynować takie spotkania, przekazywać Kandydatom informację zwrotną lub propozycję współpracy. Wszystkie te elementy może także realizować Klient.

Na tym etapie pozostaje już jedynie podjęcie decyzji i przekazanie jej Kandydatowi. Jeśli oferta Klienta zostaje przyjęta, kończymy proces rekrutacji.

W dniu rozpoczęcia pracy przez Kandydata prosimy o potwierdzenie warunków zatrudnienia i na tej podstawie wystawiamy fakturę VAT za zrealizowanie usługi rekrutacji.

Podsumowanie

W zależności od trudności projektu proces rekrutacji może trwać między 6 – 8 tygodni. Do tego czasu należy także doliczyć okres wypowiedzenia Kandydata przed jego przyjściem do pracy.

Podsumowując, kolejne etapy współpracy w zakresie rekrutacji stałej to:

 • rozmowa z handlowcem;
 • analiza i ocena projektu przez dział rekrutacji stałych;
 • omówienie warunków współpracy i podpisanie dokumentów;
 • brief – spotkanie rekrutera z Klientem;
 • selekcja Kandydatów – screeny telefoniczne;
 • rekomendacje;
 • spotkania rekrutacyjne po stronie Klienta;
 • podjęcie decyzji i zakończenie procesu.

Kluczem do sukcesu we współpracy z naszymi Klientami jest przejrzysty proces współpracy oraz szczera informacja zwrotna na każdym jego etapie

Czy artykuł był pomocny? TAK NIE

Podziel się artykułem:

Przejdź do sekcji blog, znajdziesz tam ciekawe artykuły, które dla Ciebie przygotowaliśmy