Praca tymczasowa, kto zatrudnia Pracownika?

16 września 2022

Daniel_Foto_3
Daniel Raszkiewicz - Dyrektor Sprzedaży

To pytanie ostatnio miałem okazję usłyszeć podczas rozmów z potencjalnym Klientem. Zasadniczo należy tutaj wrócić do podstawy i zadać sobie pytanie czym jest Praca Tymczasowa?

Otóż praca tymczasowa to szczególna forma zatrudniania pracowników tymczasowych w oparciu o umowę o pracę tymczasową lub o umowę zlecenie. Reguluje ją Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 2003 roku z późniejszymi nowelizacjami, link do ustawy znajduje się pod linkiem https://bit.ly/3y7RTJa. Praca tymczasowa stworzona jest w celu zaspokojenia sezonowych potrzeb pracowniczych i dlatego maksymalny czas zatrudnienia pracownika tymczasowego nie może przekroczyć 18 miesięcy w okresie 36 miesięcy u jednego Pracodawcy. Jeżeli zatrudnicie pracownika tymczasowego i będzie on zbliżać się do granicy 18 miesięcy świadczenia pracy, to musicie go przejąć jako swojego pracownika lub zwolnić. Wykonywanie przez jednego pracownika pracy powyżej 18 miesięcy jest karane grzywną w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.

Kto zapłaci tę karę?

Pracodawca użytkownik, czyli firma, która korzysta z usług pracowników tymczasowych. Praca tymczasowa zakłada trójstronny stosunek pracy i mamy tutaj następujące strony:

 • Pracodawca użytkownik, czyli firma, która korzysta z usług pracowników tymczasowych
 • Pracodawca, czyli agencja pracy tymczasowej, tutaj znajduje się odpowiedź na pierwotne pytanie, ponieważ to agencja zatrudnia Pracownika u siebie. Umowa podpisywana jest przez pracownika i agencję z przeznaczeniem do świadczenia pracy u konkretnego pracodawcy użytkownika.

Co ważnego trzeba wiedzieć o pracy tymczasowej?
Z perspektywy pracodawcy:

 • Agencja pracy, która zatrudnia pracownika tymczasowego musi mieć certyfikat wydany marszałka województwa. Sprawdzajcie czy agencja ma wpis do tzw. rejestru KRAZ (Krajowy rejestr agencji zatrudnienia).
 • Agencja pracy wypłaca pracownikowi wynagrodzenie, ale także odprowadza składki, przeprowadza badania lekarskie, może dostarczać pracownikom odzież itd. Dlaczego? Ponieważ to jest pracownik agencji.
 • Agencja wykonuje proces kadrowo-płacowy czyli zajmuje się np. przedłużaniem umów z pracownikiem.
 • Nie można zlecać pracownikom tymczasowym prac określonych jako szczególnie niebezpieczne (głównym źródłem regulacji tego rodzaju prac jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r.).
 • W ramach pracy tymczasowej można zatrudniać zarówno na umowę o pracę jak i umowę zlecenie. Jednak umowa zlecenie nie może być wykonywana w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy (Praca w określonym miejscu i czasie oraz pod nadzorem pracodawcy użytkownika).
 • Pracownika tymczasowego zazwyczaj można przejąć do siebie bez kosztowo po ustalonej wcześniej ilości przepracowanych godzin (zwyczajowo 1 000 rbh).
 • Agencja pobiera swoje wynagrodzenie w postaci dodawanej marży do każdej przepracowanej godziny pracownika. Nie powinna pobierać żadnych dodatkowych opłat od pracowników!
 • Agencja każdorazowo musi podpisać Umowę o świadczenie pracy tymczasowej lub Umowę o świadczenie usługi Personelu Tymczasowego z Klientem. Dla każdej formy zatrudnienia Pracownika osobno!

Z perspektywy pracownika:

 • Ustawa mówi wprost o tym, że pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy. A więc powinien on otrzymać takie samo wynagrodzenie, ale też przysługują mu premie, dodatki itd.
 • Umowa o pracę tymczasową podlega pod Kodeks Pracy, jednak niektóre punkty kodeksu są wykluczone jak np. Do umów o pracę zawartych między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy dotyczących limitu liczbowego umów na czas określony (nie więcej niż 3) oraz czasu trwania zatrudnienia na podstawie umów na czas określony (nie dłużej niż 33 miesiące).

Agencja może podpisywać dowolną ilość umów z pracownikiem na dowolne okresy czasu.

 • Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop w wymiarze 2 dni za każdy przepracowany miesiąc.
 • Pracownikowi tymczasowemu przysługuje prawo do wynagrodzenia chorobowego za okres niezdolności do pracy.
 • Pracownik tymczasowy po zakończonej pracy otrzymuje świadectwo pracy.
 • Agencja może potrącić Ci z wynagrodzenia koszt związany np. ze zgubioną kartą wejścia do zakładu pracy, albo zgubione ubrania robocze. Co ważne, musisz mieć to zapisane w warunkach zatrudnienia!

Jeżeli nie macie pewności czy możecie zatrudnić pracowników tymczasowych u siebie, warto zwrócić się do rzetelnej i sprawdzonej firmy rekrutacyjnej, która na certyfikat z KRAZ. O zaletach korzystanie z takiego rozwiązania już wkrótce w kolejnym artykule.

Daniel Raszkiewicz – Dyrektor sprzedaży

Czy artykuł był pomocny? TAK NIE

Podziel się artykułem:

Przejdź do sekcji blog, znajdziesz tam ciekawe artykuły, które dla Ciebie przygotowaliśmy