Mity o pracy tymczasowej i Agencjach Pracy

15 września 2023

Martyna_blisko
Martyna Stępińska - Liderka zespołu sprzedaży

W dzisiejszym krótkim artykule rozprawimy się z kilkoma najczęstszymi mitami na temat pracy tymczasowej i Agencji Pracy, które słyszymy ze strony naszych Klientów, ale też Kandydatów.

  1. Pracownicy z Agencji mają niższą stawkę

Bardzo często podczas rozmów z Klientami i Kandydatami spotykamy się z opinią:

„nie chcę zatrudniać/być zatrudnionym przez Agencję Pracy, bo pracownicy z Agencji mają niższe stawki”.

Zacznijmy więc od początku.

Wysokość wynagrodzenia pracownika tymczasowego ustalana jest w umowie o pracę lub umowie zlecenie zawartej między pracownikiem tymczasowym a Agencją. Ustawa o pracy tymczasowej określa jednak jasno, że pracownik tymczasowy nie może być traktowany nierówno względem wewnętrznych pracowników firmy. Oznacza to, że jeśli na stanowisku X w danej firmie pracownicy wewnętrzni zarabiają 4 000 zł brutto, pracownik tymczasowy wykonujący pracę na tym samym stanowisku nie może mieć wypłaconej niższej pensji.

Regulacje ustawy o pracy tymczasowej powodują zatem, że przy rozpoczęciu współpracy Klienci są zobligowani do podania Agencji wysokości wynagrodzenia obowiązującej w ich organizacji na danym stanowisku. Niekiedy wywołuje to wątpliwości Klientów, którzy nie chcą podawać informacji o wynagrodzeniach obowiązujących w ich organizacji. Rozwiązaniem może być podpisanie umowy poufności między Agencją i Klientem.

Niemniej przekonanie, że pracownicy agencyjni zarabiają mniej niż pracownicy wewnętrzni nie jest prawdą. Jeśli dochodzi do takiej sytuacji, należy zadać sobie pytanie, czy są to osoby pracujące na tym samym stanowisku oraz czy Agencja, z którą współpracujemy działa zgodnie z zapisami Ustawy.

  1. Agencje zatrudniają na „umowach śmieciowych” i tylko na chwilę

Kolejny mit związany jest z typem umowy zawieranym między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem i czasem trwania współpracy.

Określenie „umowy śmieciowe” zwykle dotyczy zatrudnienia na innych umowach, niż umowa o pracę. W kontekście agencji pracy tymczasowej opinia Kandydatów i Klientów oparta jest na tym, że praca poprzez Agencję pracy tymczasowej wydaje się niestabilna, a umowy mogą być zawierane na krótkie okresy (na przykład 2 tygodnie). Jako agencja pracy tymczasowej zatrudniamy pracowników m.in. na umowę o pracę tymczasową, w przypadku której pracownikom także odprowadzane są składki, przysługuje prawo do zwolnienia lekarskiego etc. Oczywiście istnieją różnice między tym dokumentem, a wewnętrzną umową o pracę, niemniej z pewnością nie jest to umowa „śmieciowa” w potocznym rozumieniu tego stwierdzenia.

Czy umowa z Agencją pracy zawsze oznacza zatrudnienie na chwilę? Należy zacząć od przeanalizowania samej istoty pracy tymczasowej. Praca tymczasowa powstała, by umożliwić pracodawcom rekrutację dużej liczby pracowników w momencie zwiększonego zapotrzebowania, wynikającego na przykład ze zwiększonej liczby zamówień w danym okresie w roku. Z założenie dotyczyła więc zatrudnienia na krótkie okresy, co może budzić – uzasadnione – poczucie braku stabilności. Obecnie jednak agencje pracy proponują często pracę o charakterze stałym przez przynajmniej kilka miesięcy, z możliwością późniejszego zatrudnienia bezpośrednio przez Pracodawcę Użytkownika. Można zatem potraktować ten czas jako swoisty okres próbny.

Warto zatem nie odrzucać z góry zatrudnienia przez Agencję, a pytać podczas rekrutacji na jaki czas planowane jest zatrudnienie i wybierać oferty z możliwością kontynuowania zatrudnienia.

  1. Agencje zabierają pracownikom część wynagrodzenia, żeby zarobić

Wiemy już, że pracownik tymczasowy nie może być zatrudniony na gorszych warunkach niż pracownicy wewnętrzni danego pracodawcy użytkownika i dotyczy to także wynagrodzenia. Załóżmy zatem, że pracownik zatrudniony jest za stawkę 4 000 zł brutto.

Czy zatem Agencja zabiera część tego wynagrodzenia pracownikowi? Przecież musi na czymś zarabiać!

Rzeczywiście zarabia – na marży. Która jest niezależna od wynagrodzenia pracownika, a stanowi wynagrodzenie za wykonanie usługi rekrutacji pracowników tymczasowych.

W umowie z pracownikiem Agencja zawiera określoną wysokość wynagrodzenia (np. 4 000 zł brutto) i nie potrąca z niego żadnej kwoty. Oczywiście zdarza się, że pracownicy partycypują na przykład w kosztach zakwaterowania (dotyczy to osób spoza Polski), ale nie ma to nic wspólnego z wynagrodzeniem Agencji Pracy.

  1. Agencja zatrudnia, więc Klienta nie interesuje nic, co dotyczy pracowników tymczasowych

To ciekawe przekonanie, które zdarza nam się słyszeć od Klientów, podczas omawiania warunków współpracy.

Zwłaszcza firmy, które nie współpracowały dotąd z Agencją Pracy Tymczasowej, a miały okazję poznać firmy świadczące na przykład usługę outsourcingu pracowniczego, który nie jest regulowany przez ustawę o pracy tymczasowej, są zaskoczone, że tak wiele szczegółów należy ustalić przed pojawieniem się pracowników tymczasowych w firmie, a jako Pracodawcy Użytkownicy mają także obowiązki wobec osób zatrudnianych przez Agencję.

Jednym z takich obowiązków jest na przykład przekazywanie Agencji ewidencji czasu pracy pracowników tymczasowych, na podstawie której wypłacane jest pracownikom wynagrodzenie.

Agencja odpowiada za rekrutację pracowników oraz większość obsługi kadrowo-płacowej, zatem współpraca w tym zakresie znacząco odciąża Klienta, niemniej nie oznacza to, że Klient nie musi mieć nic wspólnego z ustalaniem takich kwestii jak zapewnienie badań lekarskich, szkolenia BHP etc.

Bardzo ważna jest jednak komunikacja i ustalanie z Agencją, kto będzie odpowiedzialny za rozwiązywanie bieżących problemów pracowników – umożliwi to efektywną współpracę i pozwoli uniknąć nieporozumień.

  1. Agencje oszukują ludzi i nie płacą składek

Ostatni mit niestety nie jest wynikiem wyłącznie wyobraźni Pracowników i Klientów. Na przestrzeni lat niestety zdarzały się przypadki oszustw po stronie Agencji Pracy Tymczasowych. Jak wiadomo, nic tak nie wyprowadza ludzi z równowagi jak brak wynagrodzenia za wykonaną pracę, więc trudno się dziwić, że osoby, które stały się ofiarami oszustw, szerzą tę nowinę wśród innych, przestrzegając przez Agencjami w ogóle.

Na pewno nie jest to jednak reguła – obecnie Agencje Pracy Tymczasowej są regularnie kontrolowane przez takie organy nadzorcze jak na przykład Państwowa Inspekcja Pracy. Co więcej Agencje na prośbę Klientów często przedstawiają zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS. Nie należy zatem ulegać narracji, że wszystkie agencje dopuszczają się oszustw.

 

Omówione powyżej mity są najczęstszymi opiniami, powielanymi przez osoby, które nie chcą współpracować z Agencjami, być może w wielu przypadkach opinie te są wynikiem złych doświadczeń danej osoby lub kogoś z jej otoczenia. Warto jednak nie zamykać się na współpracę z założenia, a świadomie dopytywać i doprecyzowywać niepokojące nas kwestie i zabezpieczać je w zawieranych a Agencją umowach.

Czy artykuł był pomocny? TAK NIE

Podziel się artykułem:

Przejdź do sekcji blog, znajdziesz tam ciekawe artykuły, które dla Ciebie przygotowaliśmy